Nordkystens Fremtid

Mødet indledtes med en gennemgang af projektet v/Christian Helledie (NIRAS)

(se hans indlæg)

Herefter præsenterede Torsten Hoffmeyer projektets juridiske problemstillinger, herunder

spørgsmålet om bidragsmodeller.

Efterfulgtes af Birgit Lund der gennemgik den kommunale praksis efter at kommunerne havde overtaget administration af kystbeskyttelsesloven (se begges indlæg i vedlagte powerpoint)