Hjem

Velkommen til Samvirket


Samvirket er dannet i 1983 som en frivillig interesseorganisation af de Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag. Dets overordnede formål at medvirke til at sikre den Nordsjællandske kyst fra Helsingør til Hundested bedst muligt mod oversvømmelser og nedbrydning som følge af havets påvirkning.

 

Samvirkets fungerer som talerør for medlemslagene i relation til samarbejdet med stat, kommuner, Kystdirektoratet og øvrige interessenter med fokus på at sikre  værdierne langs kysten, hvor der er risiko for et tab som følge af havets påvirkning. 

 

Et yderligere formål er, at Samvirket skal bidrage til videns- og erfaringsudveksling mellem de tilsluttede medlemmer og mellem medlemmerne og de private og offentlige instanser, som kan og vil bidrage til opfyldelsen af Samvirkets formål. Herunder har Samvirket initiativpligt i relation til  afholdelse af konferencer o.lign. med deltagelse af specialister og myndighedspersoner.

 

Siden 2014 har Samvirket været en meget aktiv samtalepartner for de relevante myndigheder vedrørende kystbeskyttelsesprojektet Nordkystens Fremtid.


Seneste nyt


3. april 2024 - Alle tre Nordkystkommuner - Halsnæs, Gribskov og Helsingør - har besluttet at gå videre med kystsikringsprojektet Nordkystens Fremtid.


Læs mere her.

Årsmøde 2024


Samvirkets årlige medlemsmøde afholdes lørdag den 31. august

på Cafe Mille i Helsinge. 


Dagsorden udsendes i august.