Nordkystens Fremtid


Om projekt Nordkystens Fremtid


Politikerne i de tre byråd i Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner valgte i 2014 at indgå i det formelle samarbejde om et fælles kystbeskyttelsesprojekt, ’Nordkystens Fremtid’.


I 2015 blev det tekniske forprojekt sat i gang - det skulle vise, om der overhovedet var grundlag for at sikre kysten med en kombination af hård og blød kystsikring på tværs af kommunegrænser.

Det skulle også kaste lys over, hvordan det vil påvirke naturen, hvad kommunerne kan gøre inden for lovens rammer og hvordan kommunerne kunne fordele omkostningerne.


I august 2016 var konklusionerne klare: Det er muligt at sikre kysten med en kombination af hårde og bløde anlæg uden stor gene for naturen. De tre byråd tog stilling til rapportens konklusioner i oktober 2016 og valgte at fortsætte samarbejdet.Samvirkets politik

 

Vi anbefaler en helhedsorienteret løsning fra Hundested til Helsingør, der beskytter kysten, grunde og naturværdier og genopretter en attraktiv strand.

 

Vi anerkender forundersøgelsens (Kystteknisk Skitseprojekt) og eksperternes konklusion om, at Nordkysten har brug for:

 

  • Sandfodring for at kompensere for transport af materiale fra vest mod øst (kronisk erosion).
  • Hårde anlæg - skråningsbeskyttelse, bølgebrydere, høfder - til at beskytte mod ekstremvejrsituationer som orkanen Bodil (akut erosion) og til opbygning af tomboloer.

 

Vi mener, at sandfodring kun kan iværksættes i kommunalt regi, da opgaven ikke vil kunne løftes af de eksisterende kystlag og kystgrundejere.

 

Vi mener, at etablering, renovering og vedligehold af de ’hårde’ anlæg bedst kan udføres lokalt af eksisterende kystlag og kystgrundejere, og at omkostningerne hertil bør dækkes af de eksisterende kystlag og kystgrundejere.

 

Vi mener, at sandfodring bør dækkes af en større gruppe interessenter, da sandfodring medfører rekreative forbedringer for alle brugerne af kysten og stranden.

 

Vi opfordrer til at såvel den initiale sandfodring og vedligeholdelsesfodringerne dimensioneres således, at supplerende, lokal sandfodring ikke gøres til en betingelse for etablering og renovering af ’hårde’ anlæg.

Læs mere om projektet


Projektforløbet, diverse rapporter, samt fakta om kystsikring er beskrevet på projektets website