Nyttige LinksMiljø & Fødevareklagenævnet:

portal: http://mfknafgoerelser.dk/


Mange interessante afgørelser:


Afgørelse i sag ved Gl. Skagen om nytteværdi: http://mfknafgoerelser.dk/afgoerelse/nmk20170607-000a

Denne afgørelse beskriver krav til at anvendelse af nytteværdibegrebet ved påligning af omkostninger på grundejerne.


Afgørelse om Havstokken, Gribskov kommune den 6. juni 2017

http://mfknafgoerelser.dk/afgoerelse/nmk20170606-000a?highlight=null


Afgørelse om Nakkehoved den 21. juni 2017

http://mfknafgoerelser.dk/afgoerelse/nmk20170621-000b


Samt mange andre afgørelser bl.a. om en grundejer der ønsker af renovere en trappe til stranden


Miljø & Fødevare Ministeriet:

Kommunerne overtager kystbeskyttelsessager(forslag)

Se forslaget her:


Ministeriets intention med ny kystbeskyttelseslov ( d. 17.aug.2017)

se teksten her

Ministeriets faktaark - i tilknytning til ovenstående her


Lovforslag til behandling i 2017-2018 se her


Nordkystens fremtid:

Se rådgivernes forslag (skitse projekt) her:

Kommunerne har valgt rådgivere (okt 2017) - se borgmesterudtalelser her


Referat af møde mellem Samvirket og Nordkystens Fremtid (nov 2017) her.


Finansminister om kystsikring (nov. 2017):

Nu vil staten bidrage for 'statslige' grunde her:


Indvindingsområder:


'Nordkystens fremtid' har projektgruppen fremlagt forslag til indvindingsområder for sand og grus.

SAMVIRKET er ikke blevet præsenteret for dette før offentliggørelse. Det vil nok skabe debat.

Se offentliggørelse i Netavisen og punktet er til debat i MKK-udvalget i Gribskov Kommune d. 13.8.18.

Se teksterne her-1 og her-2.

Herefter præsenterede Torsten Hoffmeyer projektets juridiske problemstillinger, herunder

spørgsmålet om bidragsmodeller.

Efterfulgtes af Birgit Lund der gennemgik den kommunale praksis efter at kommunerne havde overtaget administration af kystbeskyttelsesloven (se begges indlæg i vedlagte powerpoint)