Om Samvirket


SAMVIRKET er en frivillig forening af dige- og kystbeskyttelseslag i Nordsjælland (Hundested - Helsingør)


SAMVIRKET er oprettet i 1983.


SAMVIRKET udveksler erfaringer om kystbeskyttelse og forsøger at være en samtalepartner for offentlige myndigheder, rådgivende firmaer, politikere mv. i spørgsmål om kystbeskyttelse og kystbenyttelse.


SAMVIRKET indgår ikke aftaler på det enkelte kystlags vegne.


Som medlem kan optages tinglysningsbestemte dige- og kystlag samt frivillige foreninger af kystgrundejere, som er engageret i kystbeskyttelse.

------------

OBS: Er Du som kystgrundejer ikke   tinglyst medlem af kystsikringslag eller medlem af

frivillig kystsikringsforening anbefaler vi at Du sammen med naboer indgår i frivillig

(uforpligtende) samarbejde i en kystsikringsforening. Der er klare fordele ved at få kystsikringsarbejde

udført samtidig (individuelle entrepriser!).

Foreningen kan melde sig ind i SAMVIRKET og deltage i erfaringsudveksling og fremme kystgrundejernes

interesser i det politiske arbejde.

Det kræver blot en mailingliste, et godt naboskab og at een grundejer tager førertrøjen på.

(Jens Aaris Thisted -- Kystsikringsforeningen Salgaardshøj)

-------------

Bestemmelser/vedtægter findes her.


Forretningsudvalget består  5 medlemmer - læs mere her.


Referat af årsmøde d. 2.9.2017 findes her.


Referat af årsmøde d. 25.8.2018 findes her.


Referat af årsmøde d. 31.8.2019 findes her


Referat af møde d. 18.2. 2020 findes her.


-----------------------------------------------------------------------------------------Herefter præsenterede Torsten Hoffmeyer projektets juridiske problemstillinger, herunder

spørgsmålet om bidragsmodeller.

Efterfulgtes af Birgit Lund der gennemgik den kommunale praksis efter at kommunerne havde overtaget administration af kystbeskyttelsesloven (se begges indlæg i vedlagte powerpoint)