Sidste nyt

Kystdirektoratet (2017) har fremlagt den  ventede 'Vejledning' om bidragsmodel for kommunale fælles kystsikringsprojekter.


Ideen er at den skal være en hjælp til kommunerne når de skal fastlægge hvorledes omkostningerne til projektet skal fordeles mellem ejere af 'fast ejendom' som på den ene eller anden måde har gavn af kystsikringsprojektet.


Vejledningen kan fåes via dette link:

http://kysterne.kyst.dk/bidragsfordeling-ved-kystbeskyttelse.html

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org