Nyttige LinksMiljø & Fødevareklagenævnet:

portal: http://mfknafgoerelser.dk/


Mange interessante afgørelser:


Afgørelse i sag ved Gl. Skagen om nytteværdi: http://mfknafgoerelser.dk/afgoerelse/nmk20170607-000a

Denne afgørelse beskriver krav til at anvendelse af nytteværdibegrebet ved påligning af omkostninger på grundejerne.


Afgørelse om Havstokken, Gribskov kommune den 6. juni 2017

http://mfknafgoerelser.dk/afgoerelse/nmk20170606-000a?highlight=null


Afgørelse om Nakkehoved den 21. juni 2017

http://mfknafgoerelser.dk/afgoerelse/nmk20170621-000b


Samt mange andre afgørelser bl.a. om en grundejer der ønsker af renovere en trappe til stranden


Miljø & Fødevare Ministeriet:

Kommunerne overtager kystbeskyttelsessager(forslag)

Se forslaget her:


Ministeriets intention med ny kystbeskyttelseslov ( d. 17.aug.2017)

se teksten her

Ministeriets faktaark - i tilknytning til ovenstående her


Lovforslag til behandling i 2017-2018 se her


Nordkystens fremtid:

Se rådgivernes forslag (skitse projekt) her:

Kommunerne har valgt rådgivere (okt 2017) - se borgmesterudtalelser her


Referat af møde mellem Samvirket og Nordkystens Fremtid (nov 2017) her.


Finansminister om kystsikring (nov. 2017):

Nu vil staten bidrage for 'statslige' grunde her:


Indvindingsområder:


'Nordkystens fremtid' har projektgruppen fremlagt forslag til indvindingsområder for sand og grus.

SAMVIRKET er ikke blevet præsenteret for dette før offentliggørelse. Det vil nok skabe debat.

Se offentliggørelse i Netavisen og punktet er til debat i MKK-udvalget i Gribskov Kommune d. 13.8.18.

Se teksterne her-1 og her-2.

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org